Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Η Mondelez Europe Services GmbH και η Mondelez Ελλάς ΑΕ, συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Mondelēz International Inc. είναι κάτοχοι και χειριστές της παρούσας ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα διατίθεται προς ενημέρωσή σας. Έχοντας πρόσβαση και χρήση στην παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της σελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Χρήση της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα παρέχεται για προσωπικούς και μη εμπορικούς λόγους εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, διάθεση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από την ιστοσελίδα. Είναι δυνατή η προβολή και η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση υλικών στην παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Οποιοδήποτε υλικό λάβετε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του λογισμικού, των αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, ανήκει σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Όταν κάνετε λήψη αυτών των υλικών, σας παρέχονται από εμάς με ανακλητή άδεια. Διατηρούμε πλήρη και ολοκληρωμένη κυριότητα στο λογισμικό και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή ή πώληση υλικού, ούτε η ανάδρομη τεχνική έρευνα, η αποσυναρμολόγηση ή διαφορετικά η μετατροπή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες (γενικά τα «Σήματα») που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα και ανήκουν σε εμάς ή άλλους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω Σήματα.

Σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής ή μετατροπής των Σημάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.

Υλικό που υποβάλετε

Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υποβολή σας, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της γνησιότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Δεν επιτρέπεται η αποστολή, διανομή ή διαφορετικά η δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο αποτελεί συκοφαντία, δυσφήμιση, προσβολή, απειλή, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας ή δημοσίευσης, κατάχρηση, παρανομία ή διαφορετικά απαγόρευση ή παρότρυνση εκτέλεσης ενός ποινικού αδικήματος, καθώς παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή διαφορετικά δημιουργεί ευθύνη ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή επηρεάζει την εταιρική μας εικόνα. Δεν επιτρέπεται η αποστολή εμπορικού περιεχομένου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Εκτός από οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Δήλωση Εμπιστευτικότητας και επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων, όλες οι παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, γραφικά ή άλλες πληροφορίες που μας κοινοποιείτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα αποτελούν ιδιοκτησία μας, εκτός εάν αυτή η συμφωνία λήξει στο μέλλον. Εμείς και οι όσοι υποδεικνύονται από εμάς είμαστε ελεύθεροι να αντιγράφουμε, γνωστοποιούμε, διανέμουμε, ενσωματώνουμε και χρησιμοποιούμε διαφορετικά τα υλικά που υποβάλλετε για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, χωρίς καμία υποχρέωση προς αποζημίωση δική σας ή τρίτων.

Αποποίηση

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα ιστοσελίδα και τα υλικά της, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του κειμένου, των γραφικών και των συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε έγγραφη είτε υπονοούμενη. Στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των σιωπηρώνεγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό, της μη παραβίασης, της ελευθερίας προσβολής από κάποιον ιό και των εγγυήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Δεν παρουσιάζουμε ή εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι διαρκείς και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση υλικών στην παρούσα ιστοσελίδα όσον αφορά στην πληρότητα, ορθότητα, ακρίβεια, αρτιότητα, χρηστικότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία ή οτιδήποτε άλλο. Επιπροσθέτως, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εσείς οι ίδιοι (και όχι εμείς) καλύπτετε το συνολικό κόστος όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, επισκευών, ή διορθώσεων.

Περιορισμός ευθύνης

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, ποινικές, συμπτωματικές, υποδειγματικές ή επακόλουθες ζημιές, ή οποιεσδήποτε ζημιές, ακόμη και αν σας είχαμε συμβουλεύσει προηγουμένως για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών, είτε στο πλαίσιο προσφυγής βάσει σύμβασης, αμέλειας, είτε οποιασδήποτε άλλης θεωρίας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση, την ανικανότητα χρήσης ή την απόδοση πληροφοριών, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών, που διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα. Αυτοί οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν παρά την οποιαδήποτε αποτυχία αναγκαίου σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης αποζημίωσης. Για την αποφυγή αμφιβολίας, τίποτα στο παρόν δεν περιορίζει την ευθύνη μας για προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλειά.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αβλαβείς εμάς, τα στελέχη μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας έναντι κάθε απώλειας, εξόδου, ζημιάς και κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών και δικαστικών εξόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό του διαδικτύου σας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της αμελούς ή άδικης διεξαγωγής), εκ μέρους σας ή εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό διαδικτύου.

Χρεόγραφα

Δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και το υλικό σε αυτήν δεν πρέπει να νοείται ως προσφορά προς πώληση ή πρόταση προσφοράς προς αγορά, οποιωνδήποτε χρεογράφων της Mondelēz International, Inc. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό στην ιστοσελίδα αξιολογώντας εάν θα αγοράσετε ή πουλήσετε χρεόγραφα της Mondelēz International, Inc., να είστε ενήμεροι ότι το υλικό της εκφράζει μόνο προηγούμενες επιδόσεις και ιστορικές πληροφορίες και ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση και σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες. Έχετε πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επίσης δεν υποστηρίζουμε ή εγκρίνουμε οποιαδήποτε προϊόντα ή πληροφορίες που προσφέρονται σε ιστοσελίδες που ανατρέχετε μέσω της παρούσας. Ελέγξτε τον ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL) που παρέχεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να καθορίζετε εάν βρίσκεστε ακόμη σε αυτήν την ιστοσελίδα ή έχετε μετακινηθεί σε κάποια άλλη.

Δικαιοδοσία

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση μόνο στην Ελλάδα και σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε ή υπονοούμε ότι τα υλικά της είναι κατάλληλα για χρήση εκτός Ελλάδας. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, το πράττετε με δική σας ευθύνη και συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε ισχύοντα, τοπικό νόμο. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτής διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περί συγκρούσεων νόμων διατάξεις και συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής κάθε νομικής διαδικασίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να διεξάγεται σε Ελληνικά δικαστήρια.

Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των παρόντων Όρων χρήσης

Παρέχοντας υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν εγγυόμαστε ότι το υλικό αυτό θα παραμείνει στη διάθεσή σας. Έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη λειτουργία ολόκληρης της ιστοσελίδας ή μέρους αυτής οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίησή σας. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος αλλαγής όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων που προσφέρονται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και της χρήσης αυτής. Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θεωρείται ότι αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους όρους χρήσης. Συμφωνείτε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους χρήσης για να πιστοποιείτε εάν έχουν αλλάξει.

Λήξη της παρούσας συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μέχρι να λήξει από οποιοδήποτε από τα μέρη. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, καταστρέφοντας όλα τα αποκτηθέντα από την ιστοσελίδα υλικά, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, αντίγραφα και εγκαταστάσεις. Μπορούμε να τερματίσουμε τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίησή σας εάν, κατά την κρίση μας, παραβείτε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεσή της. Έπειτα από τη λήξη, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα υλικά και να διακόψετε κάθε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής θα παραμείνουν ως έχουν. Η παρούσα συνιστά το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας, σχετικά με κάθε χρήση από μέρους σας της παρούσας ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook
(https://www.facebook.com/Lacta).